Rut-avdraget underlättar i Stockholm

Att man redan vid årsskiftet kommer att halvera rut-avdraget var något som få hade räknat med. De flesta hade trott att frågan gällande rut- och rot-avdraget skulle läggas i långbänk då den varit – och är! – en sådan het potatis mellan de två olika blocken. Detta speciellt om man ser till just rut-avdraget där åsikterna varit extremt åtskilda och där debatten stundtals varit väldigt infekterad och befunnit sig på en låg nivå. Rot-avdraget har inte haft samma hetsiga stämning kring sig och detta då de flesta är överens om att alla inte föds med samma förutsättningar gällande hantverksjobb och där det i vissa fall till och med är farligt att utföra projekt där man saknar utbildning. Där har vi också anledningen till att rot-avdraget endast blev reducerat med 30 % medan rut-avdraget halverades.

Utgångspunkten och skillnaden dem emellan är alltså kortfattat: Alla kan inte snickra, men alla kan städa. Med alla menas naturligtvis alla som inte lider av sjukdomar, ålder eller funktionsnedsättningar som medför att man måste ha hjälp med sina hushållsnära tjänster.

Men; och detta är intressant aspekt – alla kan städa, men är det för den sakens skull säkert att man hinner? Denna fråga aktualiseras om man ser till Stockholm och den situation som många personer upplever där. Flertalet barnfamiljer vittnar nämligen om att just rut-avdraget varit den sista biten som gjort att deras livspussel gått ihop och av den anledningen så är beslutet om en halvering i det närmaste katastrofalt.

Avstånd och brist på tid gör Rut nödvändigt

För att beskriva detta på ett enkelt sätt och utan att kliva någon på tårna så kan vi förklara det genom att nämna avstånd och brist på tid. Kort sagt; sitter man dagligen i upp till två timmar i en bil eller i tunnelbanan för att ta sig till- och från sitt jobb så kommer denna tid att obönhörligt gå ut över någonting annat och detta i ofta i form av skötseln av hemmet. Att rut-avdraget halveras kommer att bli ett dråpslag för många av dessa familjer i Stockholm och vårt råd här är följande: Passa på att använda det innan nyår.

Gärna här på en tjänst som du inte utför så ofta och som dessutom tar väldigt lång tid att genomföra – fönsterputs. Fönsterputs är nämligen inkluderat i Rut-avdraget och det går utmärkt att kontakta en städfirma i Stockholm för att få denna tjänst utförd till det förmånliga pris som skattesubventionen medför. Efter nyår blir det, som sagt, dyrare och vi råder därför att man direkt, innan vintern, anlitar ett företag för denna jobbiga – och svåra! – tjänst som fönsterputs trots allt är.

Vad händer efter nyår?

Det som många spår som följd av denna halvering av rut-avdraget är en återgång till svarta jobb. Det vill säga; familjer i Stockholm som behöver hjälp med städning, fönsterputs, tvättning, strykning och diskning kommer även i fortsättningen att behöva det – behovet kommer inte att minska – men man kommer att välja att betala lika mycket för tjänsterna som man gör i dagsläget.

Denna betalning är ingenting som staten – tyvärr – kommer att få någon del av då pengarna kommer att ligga i ett brunt kuvert och ske under bordet.

Hitta mer info kring fönsterputs på denna sida: fönsterputsstockholm.net